Hundens Herpesvirus

Hundens herpesvirus er et kappekledd DNA-virus som forekommer i kenneler over store deler av verden. I husholdninger med enkeltdyr er det mindre sannsynlig å finne hundens herpesvirus. Etter en infeksjon i nese og hals er som regel dyrene uten kliniske symptom. Hos drektige tisper kan viruset i sjeldne tilfeller føre til aborter, dødfødte eller svake (døende) valper. I likhet med herpesvirus hos andre dyrearter vil hundens herpesvirus trekke seg inn i visse deler av nervesystemet. Dette fører til en såkalt latent infeksjon som kan bli reaktivert av stress eller kortison. Ved reaktivering av viruset skiller dyrene ut virus i ulike kroppssekret og kan smitte andre dyr.

Valper kan smittes allerede i livmoren eller under fødselen. Den største risikoen for sykdom er ved 1-3 ukers levealder, dette fordi valpen da ikke selv kan regulere kroppstemperaturen og viruset vil raskt øke i antall under forhold uten ”kjøling” fra kroppen. Jo yngre dyret er, desto mer akutte og alvorlige kan symptomene bli.