Bordetella bronchiseptica

Bordetella bronchiseptica (Bb) er en av de vanligste årsakene til kennelhoste. Denne bakterien forårsaker skade i luftveienes ciliebærende slimhinneceller. Dette kan føre til alvorlige sekundære bakterielle infeksjoner. Sammen med hundens parainfluensavirus (Pi) kan Bb også skade slimhinnen i luftøret og føre til lungebetennelse.

Bb skilles ut fra smittede hunder i inntil tre måneder, dette til tross for at mange utvikler immunitet i slimhinnen over en lengre perioder. Dermed er det mulig at symptomene tilbakevender ved at Bb reaktiveres på grunn av andre sykdomsfremkallende faktorer.

Bordetella er ikke et artsspesifikt patogen og kan overføres fra en art til en annen (Katter, hunder, marsvin). Det kan potensielt også smitte mennesker, men det er sjelden påvist Bb hos mennesker bortsett fra hos personer med nedsatt immunforsvar.