Sykdomsbilde

Kliniske symptomer på kennelhoste er avhengig av hvilke patogener som er involvert og om eventuelle sekundærinfeksjoner oppstår. Typisk for kennelhoste er en kraftig tørr hoste som kan være forbundet med brekninger. Denne hosten kan oppstå plutselig uten noen åpenbar årsak, og den vil som regel utløses av et lett trykk på luftrøret.

I noen tilfeller renner det puss fra øyne og/eller nese og hunden nyser. Dårlig matlyst og nedsatt allmenntilstand kan også være forbundet med kennelhoste. Om hundens herpesvirus er involvert kan det også forekomme diaré, oppkast og øm buk.

Normalt vil hunden være frisk etter 1-3 uker. I sjeldne tilfeller utvikles kennelhosten til lungebetennelse. Man bør alltid reagere om hosten går over fra å være en tørr hoste til en mer produktiv hoste med slim. Om feber oppstår så kontakt umiddelbart veterinær. Veterinær kan med fordel alltid kontaktes ved symptomer på kennelhoste, men ring i forkant siden de noen ganger ikke ønsker smittede hunder inn på venterommet.

Anstrengelser og stress skal unngåes når hunden er syk. Husk at det å gå i bånd med halsbånd kan forværre hosten.

“Typisk for kennelhoste er en tørr bjeffende hoste som kan være ledsaget av brekninger. I alvorlige tilfeller kan kennelhoste utvikles til lungebetennelse”