Kennelhoste

Den såkalte kennelhosten (smittsom trakeobronkitt) er en verdensomspennende og svært smittsom sykdom i øvre luftveier hos hund. Som regel er det luftrøret (trakea) og bronkiene som er påvirket ved kennelhoste. Sykdommen er preget av kraftig hoste (tørrhoste) som er like plagsom for dyr som for mennesker.

Det er flere faktorer assosiert med kennelhoste. I tillegg til ulike virus og bakterier kan også ulike ikke-infeksiøse faktorer spille inn. Dette kan være ting som dårlige boforhold (for høy eller for lav temperatur, luftfuktighet, dårlig hygiene, stress) eller dårlig generell helsestatus (feilernæring, parasittangrep, tannproblemer, nedsatt immunitet).

Man mistenker at sykdommen ofte forårsakes av virus og vedlikeholdes av bakterier. Skaden viruset påfører slimhinnene i luftveiene åpner veien for bakterielle sekundærinfeksjoner.

Hvilke virus som er involvert varierer fra utbrudd til utbrudd og er avhengig av type hund. Det som har blitt identifisert som den viktigste årsak til kennelhoste er hundens parainfluensavirus (Pi) og bakterien Bordetella bronchiseptica (Bb).

Spesielt utsatt for smitte er de hundene som har mye kontakt med andre hunder, som ved kennelopphold, hundepensjonater, omplasseringsinstitusjoner, utstillinger, hundeskoler og lignende. Det finnes imidlertid effektive vaksiner tilgjengelig som vil gi hunden god beskyttelse mot sykdom.

“Kennelhoste er en svært smittsom luftveissykdom hos hund som er like plagsom for dyr som for mennesker. Ved å vaksinere hunden kan du beskytte den mot kennelhoste”