FAQ

Kennelhoste er et multifaktorielt kompleks som er forbundet med sykdom i de øvre luftveiene hos hunder. Den er vanligst hos hunder som i stor grad omgås andre hunder.

Typisk for kennelhoste er at hunden har en kraftig hoste/harking som ofte kan resultere i oppkast

Luftveisinfeksjonen forekommer oftest hos hunder som er i kontakt med tette hundepopulasjoner, som for eksempel ved kennelopphold, utstillinger, jaktprøver, dressurkonkurranser, hundeskoler og lignende.

De vanligste årsakene til kennelhoste er patogenene (smittestoffene) hundens parainfluensavirus (Pi) og bakterien Bordetella bronchiseptica (Bb).

Det finnes effektive vaksiner mot kennelhoste. Den intranasale vaksinen som finnes tilgjengelig gir beskyttelse mot de to vanligste patogenene og gir den beste beskyttelsen mot kennelhoste.

Ved intranasal vaksinering er hunden beskyttet der infeksjon oppstår, i slimhinnene i de øvre luftveier. Det gir også en rask immunitet, med beskyttelse mot Bb allerede etter 72 timer.

Den intranasale vaksinen kan brukes på valper ned til 3 ukers alder. Avhengig av hvilket smittepress hunden er utsatt for vil veterinæren avgjøre når det er riktig tidspunkt å vaksinere en valp eller en voksen hund og hvilken vaksine som bør benyttes.

Den anbefales årlig revaksinering mot kennelhoste. Eventuelt kan man vaksinere en tid før forventet eksponering som ved kennelopphold, utstillinger og lignende.

De fleste vaksinene mot kennelhoste kan brukes på drektige tisper. Veterinæren vil gi råd om vaksinasjon under drektighet.