Behandling

Ved alvorlige tilfeller av kennelhoste behandles hunden i henhold til symptomer. Det er eventuelle bakterielle sekundærinfeksjoner som behandles med antibiotika. Det er viktig at hunden får hvile så lenge den viser symptom. Hvor lenge hunden trenger hvile er avhengig av aktivitetsnivå, men generelt sett bør hunden unngå trening og stress i 2-3 uker. Kennelhoste smitter via dråpesmitte og hunder med kennelhoste skal holdes unna andre hunder med tanke på smittefare.

Ved sterk og plagsom tørrhoste kan det være hensiktsmessig å bruke et hostedempende middel. Ved høy feber anbefales det også febernedsettende midler. Gi alltid medisiner i samråd med veterinær. Hunder er ikke små mennesker, og medisiner beregnet på oss krever ofte egne doseringer og kan være farlige for hunder.

Det er mulig å forebygge kennelhoste med vaksinering.

For detaljer se under Vaksinering

I husholdninger eller institusjoner med flere dyr er det viktig med god hygiene. Hunder som har kennelhoste skal isoleres og om mulig bør man desinfisere områder hvor det kan være smitte. Det er viktig å sikre god lufting.